Voor- en naschoolse opvang

Lagere afdeling

De lagere afdeling organiseert opvang voor haar leerlingen elke ochtend vanaf 07.15 uur.
’s Avonds kan u bij ons terecht vanaf 15.35 uur tot 17.15 uur. Leerlingen die dan nog aanwezig zijn, worden naar de Bijenkorf begeleid. ’s Woensdags organiseert de school geen opvang. Wel gaan er dan regelmatig naschoolse sportactiviteiten door. U dient uw kind zelf hierheen te brengen en op te halen.
De leerlingen van het 5de en 6de leerjaar kunnen inschrijven op maandag, dinsdag en donderdag voor een uurtje studie onder begeleiding van een leerkracht.
De opvangprijs wordt aangerekend per kind en per begonnen half uur. De prijzen kan u raadplegen in het schoolreglement. U ontvangt jaarlijks een fiscaal attest.